Delhi >Haridwar >Barkot > Yamunotri > Uttarkashi > Gangotri > Rudraprayag > Kedarnath > Badrinath > Joshimath > Rishikesh > Delhi

Cochin > Munnar > Thekkady > Alleppey > Cochin

Jaipur > Bhangarh > Bharatpur > Fatehpur Sikri > Agra > Delhi

Jaipur > Pushkar > Bikaner > Jaisalmer > Jodhpur > Ranakpur > Kumbhalgarh > Udaipur > Mount Abu > Ahmedabad


Jaipur > Ranthambore > Jaipur